ซอฟต์แวร์ CAD/CAM ช่วยลดความยุ่งยากในการผลิตเครื่องมืออันซับซ้อน ในการจับเครื่องมือเพียงครั้งเดียว!

    ชุดซอฟต์แวร์ CAD/CAM ที่มีอุปกรณ์ครบครัน ช่วยให้นักออกแบบสร้างโปรไฟล์สำหรับชิ้นงานอันซับซ้อนเพื่อเครื่องมือประสิทธิภาพสูงได้อย่างง่ายดาย การรวมกันระหว่างซอฟต์แวร์นี้เข้ากับเครื่องเจียรโดยตรง เพื่อผลิตเครื่องมือต่างๆ ทำให้การผลิตชิ้นงานเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงตัวเลือกในการผลิตเครื่องมือในการจับยึดเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนเดียว หรือการผลิตแบบเป็นชุดก็ตาม   ประโยชน์ของผู้ใช้งานในอุดมคติ สำหรับซอฟต์แวร์ CAD/CAM หากซอฟต์แวร์ CAD/CAM จำลองเครื่องมือ ราวกับที่เครื่องเจียรออกแบบชิ้นงาน จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน การแสดงกระบวนการผลิตที่แท้จริงบนโลกดิจิตอลนี้ หมายความว่าการออกแบบ การปรับขนาด การคำนวณ เวลาการตรวจสอบการชน และฟังก์ชั่นอื่นๆ จะแสดงผลให้เห็นภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อผู้ปฏิบัติงานเริ่มเจียรชิ้นส่วน WALTER …